Экспонаты
Burchett W., Purdy A. Gagarin den forsta manniskan i rymden / Wilfred Burchett, Anthony Purdy. 1961
Burchett W., Purdy A. Gagarin den forsta manniskan i rymden / Wilfred Burchett, Anthony Purdy. 1961
Автор, мастер/Изготовитель
Burchett W., Purdy A.
Название
Gagarin den forsta manniskan i rymden / Wilfred Burchett, Anthony Purdy
Место создания
Датировка
Размер
22,2х14,4х1,3 см
Инвентарный номер
Коллекция