Экспонаты
Берест. грам. 155. "Отъ Завида къ Мън къ женѣ и къ дѣтьмъ ..." 1136-1160 гг.
Берест. грам. 155. "Отъ Завида къ Мън къ женѣ и къ дѣтьмъ ..." 1136-1160 гг.
Название
"Отъ Завида къ Мън къ женѣ и къ дѣтьмъ ..."
Место создания
Новгород
Датировка
Размер
Материал, техника
Инвентарный номер
Берест. грам. 155
Экспозиция
Экспозиция Главного здания. Зал 9