Экспонаты
Стул. Конец XV - 1я пол. XVI вв.
Стул. Конец XV - 1я пол. XVI вв.