Экспонаты
Монета. Монета. Иван IV (1533-1584). Новгород. Копейка АЛ. 1555 . 1555
Монета. Монета. Иван IV (1533-1584). Новгород. Копейка АЛ. 1555 . 1555
Название
Монета. Монета. Иван IV (1533-1584). Новгород. Копейка АЛ. 1555 .
Датировка
Размер
Материал, техника
Серебро, чеканка
Инвентарный номер
КР ОН 388041
Коллекция