Экспонаты
Монета. Иван IV (1533-1584). Новгород. копейка АЛ. 1555-1560
Монета. Иван IV (1533-1584). Новгород. копейка АЛ. 1555-1560
Название
Монета. Иван IV (1533-1584). Новгород. копейка АЛ.
Датировка
Размер
Материал, техника
Серебро, чеканка
Инвентарный номер
КР ОН 393580
Коллекция