Экспонаты
Иван IV (1533-1584). Новгород. Копейка ФС. 1533-1547
Иван IV (1533-1584). Новгород. Копейка ФС. 1533-1547