Экспонаты
Коробейка лубяная. XVII-XIX вв.
Коробейка лубяная. XVII-XIX вв.
Название
Коробейка лубяная
Датировка
Размер
14,2х20х14,5 см
Материал, техника
Луб, железо, роспись
Инвентарный номер